"Mối bận tâm chính của họ là làm thế nào để nuôi sống gia đình." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Mối bận tâm chính của họ là làm thế nào để nuôi sống gia đình." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mối bận tâm chính của họ là làm thế nào để nuôi sống gia đình." câu này tiếng anh là: Their main preoccupation was how to feed their families.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login