"Ai đó có thể khám phá bí mật của chúng tôi và điều đó sẽ không bao giờ làm được." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Ai đó có thể khám phá bí mật của chúng tôi và điều đó sẽ không bao giờ làm được." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ai đó có thể khám phá bí mật của chúng tôi và điều đó sẽ không bao giờ làm được." câu này dịch sang tiếng anh:Someone might discover our secret and that would never do.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login