"Ngày kết thúc cho các mục là gì?" tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ngày kết thúc cho các mục là gì?" tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ngày kết thúc cho các mục là gì?" câu này tiếng anh là: What's the closing date for entries?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login