"Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính." tiếng anh câu này là:The stock market crash might lead to financial meltdown.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login