"Anh bò lên đường vào hội trường." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh bò lên đường vào hội trường." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh bò lên đường vào hội trường." câu này tiếng anh là: He bulled his way into the hall.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login