"Đất nước ta giàu tài nguyên." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Đất nước ta giàu tài nguyên." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đất nước ta giàu tài nguyên." câu này dịch sang tiếng anh là: Our country is rich in resources.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login