"Fred không sở hữu gì ngoài quần áo trên lưng." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Fred không sở hữu gì ngoài quần áo trên lưng." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Fred không sở hữu gì ngoài quần áo trên lưng." dịch câu này sang tiếng anh: Fred owns nothing beyond the clothes on his back.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login