"Đám cưới của họ đã bị hủy hoại bởi cái chết của mẹ Jenny một tuần trước đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đám cưới của họ đã bị hủy hoại bởi cái chết của mẹ Jenny một tuần trước đó." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đám cưới của họ đã bị hủy hoại bởi cái chết của mẹ Jenny một tuần trước đó." câu này tiếng anh dịch: Their wedding was marred by the death of Jenny's mother a week earlier.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login