"Một con chim thắp sáng trên cành cây." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Một con chim thắp sáng trên cành cây." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một con chim thắp sáng trên cành cây." câu này tiếng anh là: A bird alighted on the branch.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login