"Mọi người luôn cắm sách của họ trên các chương trình trò chuyện trên TV." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Mọi người luôn cắm sách của họ trên các chương trình trò chuyện trên TV." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi người luôn cắm sách của họ trên các chương trình trò chuyện trên TV." câu này tiếng anh dịch: People are always plugging their books on TV talk shows.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login