"Tham vọng trở thành phi công của anh bị cản trở bởi thị lực kém." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tham vọng trở thành phi công của anh bị cản trở bởi thị lực kém." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tham vọng trở thành phi công của anh bị cản trở bởi thị lực kém." tiếng anh là: His ambition to become a pilot was thwarted by poor eyesight.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login