"Cô cảm thấy cô đơn và chán nản." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Cô cảm thấy cô đơn và chán nản." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô cảm thấy cô đơn và chán nản." dịch sang tiếng anh là: She felt lonely and depressed .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login