"Mọi người trong tất cả các mô tả đã đến để xem chương trình." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Mọi người trong tất cả các mô tả đã đến để xem chương trình." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi người trong tất cả các mô tả đã đến để xem chương trình." dịch câu này sang tiếng anh: People of all descriptions came to see the show.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login