"Khi cô ấy già đi, cô ấy hốc hác." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Khi cô ấy già đi, cô ấy hốc hác." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi cô ấy già đi, cô ấy hốc hác." câu này tiếng anh là: As she got older she got haggard.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login