"Tôi khá hạnh phúc khi làm những gì tôi đang làm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi khá hạnh phúc khi làm những gì tôi đang làm." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi khá hạnh phúc khi làm những gì tôi đang làm." câu này tiếng anh dịch: I'm quite happy doing what I'm doing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login