"Những đỉnh đồi được phủ một lớp tuyết." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Những đỉnh đồi được phủ một lớp tuyết." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những đỉnh đồi được phủ một lớp tuyết." tiếng anh dịch: The hilltops were covered with a sprinkling of snow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login