"Cô ấy tức giận với chính mình vì đã để mọi thứ ra khỏi tầm tay." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cô ấy tức giận với chính mình vì đã để mọi thứ ra khỏi tầm tay." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy tức giận với chính mình vì đã để mọi thứ ra khỏi tầm tay." dịch sang tiếng anh: She was furious with herself for letting things get out of hand.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login