"Anh không tin vào sự trung thực của Howard." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh không tin vào sự trung thực của Howard." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh không tin vào sự trung thực của Howard." tiếng anh câu này dịch: He did not believe in Howard's honesty.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login