"Bộ trưởng Ngoại giao đã cho chúng ta không có gì hôm nay ngoài những điều chung chung nhạt nhẽo." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Bộ trưởng Ngoại giao đã cho chúng ta không có gì hôm nay ngoài những điều chung chung nhạt nhẽo." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bộ trưởng Ngoại giao đã cho chúng ta không có gì hôm nay ngoài những điều chung chung nhạt nhẽo." dịch câu này sang tiếng anh: The Secretary of State has given us nothing today but bland generalities.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login