"Các trường học có thể kiếm thêm tiền bằng cách thuê mặt bằng của họ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Các trường học có thể kiếm thêm tiền bằng cách thuê mặt bằng của họ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các trường học có thể kiếm thêm tiền bằng cách thuê mặt bằng của họ." dịch câu này sang tiếng anh là: Schools may earn extra money by renting out their premises.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login