"Các cuộc đàm phán với công ty đã đạt đến một giai đoạn quan trọng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các cuộc đàm phán với công ty đã đạt đến một giai đoạn quan trọng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cuộc đàm phán với công ty đã đạt đến một giai đoạn quan trọng." câu này dịch sang tiếng anh:The negotiations with the company had reached a crucial stage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login