"Bàn chân của cô nhỏ tương xứng với chiều cao của cô." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Bàn chân của cô nhỏ tương xứng với chiều cao của cô." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bàn chân của cô nhỏ tương xứng với chiều cao của cô." tiếng anh là: Her feet are small in proportion to her height.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login