"Anh gấp tờ báo của mình thành một hình chữ nhật gọn gàng." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Anh gấp tờ báo của mình thành một hình chữ nhật gọn gàng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh gấp tờ báo của mình thành một hình chữ nhật gọn gàng." tiếng anh dịch: He folded his newspaper into a neat rectangle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login