"Gã đó có một xe tải bitchin." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Gã đó có một xe tải bitchin." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Gã đó có một xe tải bitchin." dịch sang tiếng anh: That guy has one bitchin truck.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login