"Cô thèm khát tin tức của bạn bè." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cô thèm khát tin tức của bạn bè." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô thèm khát tin tức của bạn bè." câu này tiếng anh dịch: She was hungry for news of her friends.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login