"Tôi nghiêm túc xem xét từ chức." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi nghiêm túc xem xét từ chức." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nghiêm túc xem xét từ chức." tiếng anh dịch: I seriously considered resigning.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login