"Ông đã trải qua hai đêm dưới sự theo dõi chặt chẽ trong bệnh viện." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Ông đã trải qua hai đêm dưới sự theo dõi chặt chẽ trong bệnh viện." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã trải qua hai đêm dưới sự theo dõi chặt chẽ trong bệnh viện." dịch sang tiếng anh là: He spent two nights under under close observation in hospital.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login