"Chúng tôi có thể bị mắc kẹt ở nơi này trong nhiều ngày." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Chúng tôi có thể bị mắc kẹt ở nơi này trong nhiều ngày." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi có thể bị mắc kẹt ở nơi này trong nhiều ngày." câu này dịch sang tiếng anh là: We could be stuck in this place for days.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login