"Mỗi loa được phân bổ năm phút." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Mỗi loa được phân bổ năm phút." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mỗi loa được phân bổ năm phút." tiếng anh là: Each speaker was allotted five minutes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login