"Có một vài điều nữa tôi muốn thảo luận." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Có một vài điều nữa tôi muốn thảo luận." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một vài điều nữa tôi muốn thảo luận." tiếng anh dịch: There are a few more things I'd like to discuss.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login