"Nhận xét hài hước của anh ấy đã thêm một hương vị cho cuộc trò chuyện của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Nhận xét hài hước của anh ấy đã thêm một hương vị cho cuộc trò chuyện của chúng tôi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhận xét hài hước của anh ấy đã thêm một hương vị cho cuộc trò chuyện của chúng tôi." dịch câu này sang tiếng anh: His humorous remarks added a savor to our conversation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login