"Nhiều sĩ quan cảnh sát đang được đưa vào để giúp giải quyết làn sóng tội phạm hiện tại." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Nhiều sĩ quan cảnh sát đang được đưa vào để giúp giải quyết làn sóng tội phạm hiện tại." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều sĩ quan cảnh sát đang được đưa vào để giúp giải quyết làn sóng tội phạm hiện tại." dịch câu này sang tiếng anh là: More police officers are being brought in to help tackle the current crime wave.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login