"Câu lạc bộ bóng đá địa phương của chúng tôi có thể gấp lại trừ khi được tiêm tiền mặt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Câu lạc bộ bóng đá địa phương của chúng tôi có thể gấp lại trừ khi được tiêm tiền mặt." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu lạc bộ bóng đá địa phương của chúng tôi có thể gấp lại trừ khi được tiêm tiền mặt." câu này tiếng anh dịch: Our local football club may fold unless it gets a cash injection .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login