"Nó sẽ tốn một khoản tiền lớn để làm cho nơi này có thể ở được." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Nó sẽ tốn một khoản tiền lớn để làm cho nơi này có thể ở được." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó sẽ tốn một khoản tiền lớn để làm cho nơi này có thể ở được." dịch sang tiếng anh: It would cost a fortune to make the place habitable.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login