"Cái nhà kính đó vẫn còn ướt sau tai." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Cái nhà kính đó vẫn còn ướt sau tai." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cái nhà kính đó vẫn còn ướt sau tai." dịch câu này sang tiếng anh là: That greenhorn is still wet behind the ears.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login