"Bác sĩ nói rằng anh ta đang sửa chữa." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Bác sĩ nói rằng anh ta đang sửa chữa." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bác sĩ nói rằng anh ta đang sửa chữa." câu này tiếng anh là: The doctor said that he was on the mend.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login