"Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ấy, tôi thề với Chúa." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ấy, tôi thề với Chúa." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chưa bao giờ chạm vào cô ấy, tôi thề với Chúa." tiếng anh là: I never touched her, I swear to God .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login