"Cô chùi những mẩu giấy vụn lên." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô chùi những mẩu giấy vụn lên." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô chùi những mẩu giấy vụn lên." tiếng anh dịch: She broomed up the scraps of paper.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login