"Các đối thủ cạnh tranh sẽ được đánh giá về tốc độ và độ chính xác." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các đối thủ cạnh tranh sẽ được đánh giá về tốc độ và độ chính xác." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các đối thủ cạnh tranh sẽ được đánh giá về tốc độ và độ chính xác." tiếng anh câu này dịch: Competitors will be judged on speed and accuracy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login