"Chúng tôi đã chia nhỏ ngân sách thành các bộ phận cấu thành." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Chúng tôi đã chia nhỏ ngân sách thành các bộ phận cấu thành." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã chia nhỏ ngân sách thành các bộ phận cấu thành." dịch câu này sang tiếng anh: We've been breaking down the budget into its component parts.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login