"Kiểm soát thu nhập chỉ được sử dụng như một phương tiện ngắn hạn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Kiểm soát thu nhập chỉ được sử dụng như một phương tiện ngắn hạn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kiểm soát thu nhập chỉ được sử dụng như một phương tiện ngắn hạn." câu này dịch sang tiếng anh:Income controls were used only as a short-term expedient.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login