"Toàn bộ tương lai của tôi bây giờ dường như không chắc chắn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Toàn bộ tương lai của tôi bây giờ dường như không chắc chắn." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Toàn bộ tương lai của tôi bây giờ dường như không chắc chắn." câu này dịch sang tiếng anh là: My whole future now seemed uncertain .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login