"Các giáo viên đã làm một số lượng lớn để kiểm tra rằng không có đứa trẻ nào bị mất tích." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Các giáo viên đã làm một số lượng lớn để kiểm tra rằng không có đứa trẻ nào bị mất tích." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các giáo viên đã làm một số lượng lớn để kiểm tra rằng không có đứa trẻ nào bị mất tích." tiếng anh là: The teachers did a headcount to check that none of the kids were missing.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login