"Các hóa đơn cộng thêm chính xác đến 100 đô la." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Các hóa đơn cộng thêm chính xác đến 100 đô la." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các hóa đơn cộng thêm chính xác đến 100 đô la." tiếng anh dịch: The bills add up to exactly $100.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login