"Chú George đã không đến dự đám cưới của chúng tôi vì ông đã quên." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Chú George đã không đến dự đám cưới của chúng tôi vì ông đã quên." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chú George đã không đến dự đám cưới của chúng tôi vì ông đã quên." dịch sang tiếng anh: Uncle George didn't show up for our wedding because he forgot.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login