"Thông báo hôm nay có thể dẫn đến sự rạn nứt hơn nữa đối với chi tiêu công." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Thông báo hôm nay có thể dẫn đến sự rạn nứt hơn nữa đối với chi tiêu công." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thông báo hôm nay có thể dẫn đến sự rạn nứt hơn nữa đối với chi tiêu công." dịch sang tiếng anh là: Today's announcement could lead to a further rift over public spending.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login