"Dodd là một trong những giống chó quý hiếm có thể làm cho trò chơi bóng đá trở nên đơn giản." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Dodd là một trong những giống chó quý hiếm có thể làm cho trò chơi bóng đá trở nên đơn giản." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dodd là một trong những giống chó quý hiếm có thể làm cho trò chơi bóng đá trở nên đơn giản." tiếng anh câu này dịch: Dodd was one of that rare breed who could make the game of football look simple.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login