"Một băng chặt nên ngăn chặn chảy máu." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Một băng chặt nên ngăn chặn chảy máu." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một băng chặt nên ngăn chặn chảy máu." câu này tiếng anh là: A tight bandage should stem the bleeding.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login