"Lao động có một chương trình phát triển đầy đủ hơn cho người thất nghiệp." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Lao động có một chương trình phát triển đầy đủ hơn cho người thất nghiệp." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lao động có một chương trình phát triển đầy đủ hơn cho người thất nghiệp." câu này dịch sang tiếng anh:Labour has a more fully developed programme for the unemployed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login