"Cô ấy lắc đầu không tán thành." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cô ấy lắc đầu không tán thành." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy lắc đầu không tán thành." tiếng anh là: She shook her head in disapproval.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login